Załącznik nr 5

Załącznik nr 5: Warunki publikacji Ofert sprzedaży

Część I. Treść

 1. W celu wystawienia Towaru na sprzedaż konieczne jest wypełnienie formularza sprzedaży oraz weryfikacja za pomocą jednorazowego kodu SMS, przesłanego na podany przez Użytkownika numer telefonu. Jeden numer telefonu służy weryfikacji SMS na jednym Koncie.
 2. Treść Oferty powinna być przejrzysta i zrozumiała dla Użytkowników, a także zawierać prawdziwe informacje. Niedopuszczalne jest używanie w Ofercie słów, zwrotów lub wyrażeń niezgodnych z Regulaminem Live.Market, a także takich które są powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe.
 3. Treści powinny być przedstawione w języku polskim. Dopuszczalne są dodatkowe treści w innym języku.
 4. W formularzu sprzedaży należy wskazać informacje takie jak:
  1. tytuł wystawionego Towaru,
  2. kategoria,
  3. marka,
  4. stan - produkt nowy lub używany,
  5. film dokładnie przedstawiający Towar,
  6. zdjęcia,
  7. cena wskazana w wysokości brutto,
  8. możliwości zapłaty,
  9. koszt i przewidywany termin wysyłki zamówienia,
  10. warunki gwarancji, opis procedury reklamacyjnej, a także informacje dotyczące odstąpienia od umowy
 5. Dopuszczalne jest wystawianie kilku przedmiotów w ramach jednej Oferty. Każdy przedmiot powinien być oznaczony i dokładnie opisany.
 6. Maksymalna wartość przedmiotu wystawionego na sprzedaż to 40 000 zł.
 7. Sprzedający oprócz ceny Towaru może jedynie obciążyć Kupującego kosztami dostawy, wskazanymi w Ofercie.
 8. Sprzedający ma możliwość opublikować Ofertę
  1. na żywo (w formie filmu live),
  2. natychmiast po wypełnieniu formularza sprzedażowego lub
  3. zaplanować datę i godzinę publikacji Oferty na późniejszy termin.
  4. moment opublikowania Oferty wiąże Sprzedającego z treścią w niej zawartej. Sprzedający może edytować treść Oferty do momentu dokonania przez Kupującego zakupu. Oferty mogą być w dowolny sposób edytowane, za wyjątkiem zmiany Towaru lub jego cech szczególnych.

Część II. Filmy i zdjęcia.

 1. Film zamieszczony w Ofercie musi dotyczyć wyłącznie oferowanego Towaru.
 2. Film powinien być dobrej jakości, umożliwiającej dokładne zapoznanie się z wystawionym na sprzedaż Towarem. Wszelkie wady lub cechy szczególne powinny być pokazane w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do ich istnienia.
 3. Sprzedający może publikować Ofertę w dowolnym dla niego momencie. Dopuszczalne jest planowanie filmów, a także informowanie Użytkowników Live Market o dacie zaplanowanych Ofert w formie live.
 4. Długość filmu powinna wynosić maksymalnie do 12 godzin.
 5. Film powinien stanowić własność Sprzedawcy. Zabronione jest używanie w Ofercie filmów lub zdjęć stockowych, reklamowych lub opatrzonych znakiem wodnym.
 6. Do funkcjonalności, z których mogą korzystać wszyscy zalogowani Użytkownicy podczas live, należy:
  1. dodawanie komentarzy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i Regulaminu,
  2. oglądanie komentarzy innych Użytkowników,
  3. dodawanie reakcji na komentarze.
 7. Zdjęcia są obowiązkowym elementem umożliwiającym poprawne opublikowanie Oferty.