Załącznik nr 6

Załącznik 6: Zasady dotyczące odstąpienia od Umowy z Kupującym

 1. Zasady dotyczące odstąpienia od umowy z Kupującym.
  1. Kupujący może, bez podania przyczyny odstąpić od umowy, zawartej ze Sprzedającym.
  2. Odstąpienie składane jest za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego w pkt. II.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
  4. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać, a środki Kupującego, stanowiące zapłatę za Towar są automatycznie zwrócone na jego konto.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, należy złożyć do Sprzedającego w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).
  6. W przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin na odstąpienie od umowy biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.
  7. Gdy Sprzedający wysłał już Towar, będący przedmiotem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący ma obowiązek w przeciągu 5 (pięciu) dni od objęcia Towaru w posiadanie, odesłać go Sprzedającemu, zachowując oryginalne opakowanie, plomby, które zostały umieszczone na Towarze. Towar nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania.
  8. Koszt wysłania Towaru Sprzedającemu, pokrywa Kupujący.
 2. Formularz odstąpienia od umowy:

  Ja ………………….…………...……………. [imię i nazwisko i login] ] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży w ramach Serwisu Live.Market, zawartej z …………………………………...………….. [imię, nazwisko i login Sprzedającego] w dniu ………………………… [data].