Załącznik nr 7

Załącznik 7: Zasady dotyczące odstąpienia od umowy z Live.Market

  1. Zasady dotyczące odstąpienia od umowy:
    1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Live.Market, gdzie przez zawarcie umowy rozumie się rejestrację konta, Użytkownik może, bez podawania przyczyny od niej odstąpić.
    2. Wniosek w tej sprawie należy złożyć na stronie lub aplikacji Live.Market poprzez wysłanie formularza, stanowiącego pkt II niniejszego Załącznika.
  2. Wzór formularza odstąpienia od umowy: (formularz ten należy wypełnić i odesłać)
  3. Live.Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa Ja…………………………………... informuję, iż z dniem dzisiejszym, tj…………….. odstępuję od umowy o świadczenie usług w ramach Live.Market. Data zawarcia umowy o świadczenie usług: …………………………..….………………... Imię i nazwisko……………....………………..………………………………………………... Firma, pod którą działam:.................................................................................................. Login Live.Market..……………………………………………………………………………...